Når du bogfører en salgsfaktura, en salgsleverance eller en salgskreditnota, overføres oplysningerne i dokumentet til vinduet Bogført salgsfaktura, Bogført salgsleverance eller Bogført salgskreditnota.

Denne procedure beskriver, hvordan du kan få vist yderligere oplysninger i en salgsfaktura, men du kan bruge denne fremgangsmåde for andre salgsdokumenter.

Sådan får du vist yderligere oplysninger om en bogført salgsfaktura

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bogf. salgsfakturaer og derefter vælge det relaterede link. Åbn den salgsfaktura, du ønsker at se. Vinduet Bogført salgsfaktura åbnes.

    Du kan ikke indtaste, ændre eller slette oplysninger i dette vindue med undtagelse af nogle få felter i en bogført salgsleverance i oversigtspanelet Levering.

    Du kan udskrive fakturaen fra dette vindue. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Udskriv.

  2. For at få et overblik over den bogførte faktura skal du i vinduet Naviger i gruppen Faktura vælge Statistik.

    Hvis du får vist en leverance eller en kreditnota, skal du vælge knappen Statistik i gruppen Leverance eller Kreditnota.

Efter en periode er det muligt, du har en række forældede oplysninger i disse vinduer. Du kan spare plads ved at slette udskrevne fakturaer.

Tip

Se også