Du kan for en sag angive en person, der er ansvarlig for sagen. Disse oplysninger er knyttet til timeseddellinjer og kan bruges til at angive en liste over timesedler, som en projektleder skal gennemse og godkende. Teamprojektlederen kan for eksempel være ansvarlig for bestemte sager i din virksomhed. I så fald bør lederen udpeges som Ansvarlig på sagskortet. Du kan se sagsopgaver, der er knyttet til en sag, og antal timer brugt, i denne visning af timeseddeloplysninger.

Bemærk
Du skal først vælge en indstilling for Timeseddel efter sagsgodkendelse i vinduet Ressourceopsætning for at kunne godkende timesedler i vinduet Leders timeseddel efter sag. Du kan finde flere oplysninger i Timeseddel efter jobgodkendelse og Ressourceopsætning.

Sådan godkendes eller afvises en timeseddel

  1. Indtast Leders timeseddel efter sag i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link. Microsoft Dynamics NAV viser en liste over timeseddellinjer, der er knyttet til sager, du er ansvarlig for.

  2. Vælg Godkend under fanen Startside. Vælg Alle for at godkende alle linjer. Vælg Valgte for kun at godkende markerede linjer.

    Bemærk
    Du kan kun godkende timesedler med statussen Sendt.

  3. Markér en timeseddellinje, og vælg Bemærkninger under fanen Naviger for at give yderligere oplysninger om godkendelse eller afvisning. Indtast en dato i feltet Dato, og angiv en bemærkning i feltet Bemærkning.

  4. Vælg knappen OK.

Når du har godkendt eller afvist en timeseddellinje, kan den ikke åbnes igen eller ændres i vinduet Timeseddel.

Tip

Se også