Vigtigt
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du implementere de nødvendige bankfilformater, og alle relaterede handlinger og felter skal føjes til brugergrænsefladen. Kontakt din Microsoft Certified Partner for at få yderligere oplysninger.

Efter du har importeret en kontoudtogsfil fra banken, kan du få vist indholdet af filen for en bestemt finanskladdelinje eller en bankkontos afstemningslinje.

Indholdet vises i vinduet Oplysninger om bankkontoudtogslinje. Den indeholder oplysninger, f.eks kontonummer, bogføringsdato og beløb.

Sådan vises bankudtogsdetaljer fra vinduet Finanskladde

  1. I feltet Søg skal du angive Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Sørg for, at der importeres en fil med bankkontoudtog. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog.

  3. Vælg en kladdelinje, for hvilken du vil se de underliggende oplysninger om bankkontoen, og vælg derefter Oplysninger om bankkontoudtog på fanen Startside i gruppen Bank.

Sådan vises bankudtogsdetaljer fra vinduet Bankkontoafstemning

  1. I feltet Søg skal du skrive Bankkontoafstemning og derefter vælge det relaterede link.

  2. Sørg for, at der importeres en fil med bankkontoudtog. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog.

  3. Vælg en linje i ruden Bankkontoudtogslinjer, og vælg derefter Detaljer i oversigtspanelet Bankkontoudtogslinjer.

Tip

Se også