Fra et bankkontokort kan du få vist alle bogførte kontoudtog og afstemninger.

Sådan får du vist et bankkontoudtog

  1. I feltet Søg skal du angive Bankkonto og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante bankkontokort.

  3. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Kontoudtog.

  4. Vinduet vis Bankkontoudtogsoversigt åbner, og du kan vælge det udtog, du vil se.

  5. Hvis du vil se en afstemning, skal du vælge Bankkontoafstemninger.

Tip