Du kan se tilgængeligheden af hvert likviditetsforecast efter periode i en oversigt. I oversigten repræsenterer rækkerne de enkelte perioder, og kolonnerne repræsenterer kildetyperne i likviditetsforecastet. Perioderne kan være dage, uger, måneder, kvartaler eller år. Desuden kan du vælge, om beløbene skal vises som bevægelse eller som saldi ved periodens slutdatoer.

Sådan får du vist pengestrømstilgængeligheden pr. periode

  1. I feltet Søg skal du indtaste Likviditetsforecasts og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Naviger i gruppen Likviditetsforecastvælges CF-disponering pr. periode.

  3. Vælg periodelængden i feltet Vis efter.

  4. I feltet Vis som skal du vælge en indstilling for at angive, hvordan du vil have vist beløbene.

Tip

Se også