Når du bogfører en udbetalingskladdelinje, hvor feltet Bankbetalingstype indeholder Computercheck eller Manuel check, oprettes en checkpost. Du kan få vist disse checkposter fra det bankkontokort, hvor fra checken er udstedt.

Sådan får du vist checkposter

  1. I feltet Søg skal du angive Bankkonto og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den bankkonto, hvis checkposter du vil have vist.

  3. På fanen Naviger i gruppen Bankkonto skal du vælge Checkposter.

Feltet Poststatus indeholder oplysninger om den aktuelle status for check.

Tip

Se også