Der bliver genereret en gevinst/tabspost for kontrakten, hver gang et kontrattilbud konverteres til en servicekontrakt, når kontraktlinjer tilføjes eller fjernes fra en servicekontrakt, eller når en kontrakt bliver annulleret.

Du kan få vist kontraktgevinster eller -tab ved at åbne et af følgende vinduer.

Vindue Beskrivelse

Kontraktgevinst/-tab (kontrakt)

Få vist kontraktgevinst/-tab efter servicekontrakt.

Kontraktgevinst/-tab (grupper)

Sådan får du vist kontraktgevinst/-tab efter servicekontraktgruppe.

Kontraktgevinst/-tab (debitorer)

Sådan får du vist kontraktgevinst/-tab efter kunde.

Kontraktgevinst/-tab (årsager)

Sådan får du vist kontraktgevinst/-tab efter årsagskode.

Kontraktgevinst/-tab (ansv.cent.)

Sådan får du vist kontraktgevinst/-tab efter ansvarscenter.

Få vist kontraktgevinst/-tab

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontraktgevinst/-tab og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv de filterkriterier, du vil anvende. For eksempel i vinduet Kontraktgevinst /-tab (årsager) skal du vælge en værdi for Årsagskodefilter.

  3. I oversigtspanelet Matrixindstillinger skal du vælge visningsindstillinger.

  4. På fanen Handlinger skal du i gruppen Generelt vælge Vis matrix.

  5. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

Tip

Se også