Bemærk, at globale dimensioner altid er defineret og navngivet i det overordnede regnskab. Du kan se de globale dimensioner for dit regnskab ved at åbne vinduet Regnskabsopsætning.

Du kan se, om der er globale dimensioner for poster, når du åbner et vindue med poster. De to globale dimensioner adskiller sig fra resten af dimensionerne, fordi du kan bruge dem som filtre overalt i Microsoft Dynamics NAV.

Sådan får du vist globale dimensioner i vinduer med poster

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Kontoplan på fanen Naviger i gruppen Konto skal du vælge Finansposter.

  3. Angiv et eller flere filtre, så du kun får vist de relevante poster.

  4. Hvis du vil have vist alle dimensioner for en post, skal du vælge posten. På fanen Naviger i gruppen Konto skal du vælge Dimensioner.

Bemærk
Vinduet Postdimensioner viser dimensioner for en post ad gangen. Når du ruller gennem finansposter, ændres indholdet i vinduet Postdimensioner løbende.

Tip
Du kan indsætte felter med globale dimensioner i layoutet i vinduer med poster vha. funktionen Vis kolonne.

Hvis du kun vil have vist poster for en bestemt global dimension, kan du bruge et feltfilter.

Tip

Se også