Når du registrerer en serviceartikellinje i serviceordrer eller tilbud, kan du få vist retningslinjerne for fejlfinding i forbindelse med serviceartiklerne i vinduet Fejlfinding.

Sådan vises retningslinjer for fejlfinding

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den relevante serviceordre.

  3. Vælg den serviceartikellinje, du vil have vist fejlfindingsretningslinjer for.

  4. Vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Fejlfinding.

Hvis der findes fejlfindingsretningslinjer for serviceartiklen på linjen, vises de i vinduet Fejlfinding. Fejlfindingsretningslinjer kan tildeles specifikt til serviceartiklen på linjen, derefter til varen på linjen eller serviceartikelgruppen på linjen. Hvis der ikke er nogen fejlfindingsretningslinjer, vises der en meddelelse.

Tip

Se også