I matrixen Dimensionsanalyse - Lager kan du se beløbene i regnskabet ved hjælp af de analyser, som du allerede har sat op.

Sådan vises lageranalyselister efter dimensioner

  1. I feltet Søg skal du indtaste Lageranalyselister efter dimensioner og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den ønskede analyseliste. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Rediger analysevisning. Vinduet Dimensionsanalyse - Lager åbnes.

  3. Udfyld felterne under hvert oversigtspanel.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Vis matrix for at se matrixen.

  5. Hvis du vil se en specifikation af et beløb i matrixvinduet, skal du vælge beløbet.

Kolonnerne i vinduet viser også følgende oplysninger:

Kode

I denne kolonne vises den kode, der er givet til en dimensionsværdi.

Navn

Denne kolonne viser det navn, der er tildelt en dimensionsværdi.

Samlet beløb

I denne kolonne vises det samlede beløb for den beløbstype, du har valgt i feltet Vis på oversigtspanelet Indstillinger.

Matrix

Hver kolonne i matrixen til højre i vinduet viser beløb baseret på en analyse.

  • Kolonnerne i venstre side indeholder oplysninger, som er baseret på, hvad du har valgt i feltet Vis som linjer i vinduet.
  • Kolonnerne i højre side indeholder oplysninger, som er baserede på, hvad du har valgt i feltet Vis som kolonner i vinduet.
Bemærk
Du kan bruge rapporten Dimensioner - detaljer til at se en detaljeret klassifikation af, hvordan dimensioner er blevet brugt på poster over en udvalgt periode. Du kan bruge rapporten Dimensioner - i alt til kun at få vist de totale beløb.

Tip
I oversigtspanelet Indstilling kan du vælge mellem mange forskellige indstillinger, så du kan få vist de beløb, du har behov for.

Du kan også ændre visningen ved at ændre oplysningerne i felterne Vis som linjer og Vis som kolonner. Du kan f.eks. bruge en enkelt analyse med fire dimensioner til at skabe mulighed for 42 forskellige delanalyser.

Hvis du vil bytte om på linjer og kolonner, skal du vælge Byt om på linjer og kolonner i kørselsvinduet under fanen Naviger i gruppen Handlinger.

Tip

Se også