I følgende tabel vises de forskellige måder, du kan få vist tilgængeligheden for en vare på.

Organiseret efter Beskrivelse

Begivenhed

Få vist opsummerede eller detaljerede tilgængelighedstal på datoer, når forsyning eller behov ændrer varens faktiske, planlagte, forventede eller foreslåede lager.

Bemærk
Du kan vælge Beregn for at inkludere eventuelle ændringer af tilgængelighed, der opstod, da du sidst åbnede eller beregnede vinduet.

Periode

Få vist faktiske og forventede tilgængelighedstal i et kalenderformat, som du kan filtrere efter forskellige perioder.

Variant

Få vist de faktiske og forventede tilgængelighedstal, der er grupperet efter variantkode.

Lokation

Få vist de faktiske og forventede tilgængelighedstal, der er grupperet i henhold til lokationskoden.

Styklisteniveau

Du kan få vist hvor mange overordnede varer du kan fremstille ved montage eller produktion, der er baseret på tilgængeligheden af komponenter og overordnede vare på lavere niveau.

Tidslinje

Indeholder en grafisk visning af et elements planlagte beholdning baseret på fremtidige udbud og efterspørgsel med eller uden planlægningsforslag. Resultatet er en grafisk repræsentation af Lagerprofil.

Bemærk
Du kan ændre planlægningsforslag ved at trække elementer hen over tidslinjen og gemme dem i planlægningskladden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Ændre planlægningsforslag i en grafisk visning.

Du kan åbne fem af disse forskellige visninger som separate vinduer fra alle programområder, hvor varer håndteres, som f.eks. varekortene, planlægning eller rekvisitionslinjer og alle slags ordrelinjer eller komponentlinjer. Vinduet Varedisponering pr. tidslinje kan kun åbnes fra varekortene og planlægning eller rekvisitionslinjer.

Når vinduet åbnes, vises tallene for tilgængelighed, der er filtreret på de datasæt, vinduet åbnes fra, der indeholder varenummer, lokationskode, variantkode og datoen for bilagslinje, kladdelinje eller varekort.

Du kan kopiere dato, lokationskode eller variantkode fra den valgte linje i vinduet med den bilagslinje, du har åbnet vinduet fra. Du kan finde flere oplysninger i Indsætte en anden dato, lokation eller variant fra visningens tilgængelighed.

De første fem af følgende procedurer viser, hvordan du kan få vist varedisponering fra en salgsordrelinje. Den seneste procedure viser, hvordan du åbner vinduet Varedisponering pr. tidslinje fra en planlægningslinje. Trinene er de samme, når du åbner visningerne tilgængelighed fra andre varedokumentlinjer som en salgsordrelinje.

Sådan vises varedisponering pr. hændelse

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den salgsordre, du ønsker at se. Marker den linje, der indeholder den vare, du vil se tilgængeligheden for i oversigtspanelet Linjer.

  Varedisponeringsoplysninger, der vises i vinduet, afhænger af, hvor du åbner dem fra. Hvis du åbner vinduet fra et varekort, vises den fuldstændige varedisponering over tid for alle steder og varianter. Hvis du åbner vinduet fra en bilagslinje, vises varens tilgængelighed over tid og filtreres på enhver lokations eller variant, der bruges på bilagslinjen.

 3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, Linje, Varedisponering pr. og derefter vælge Begivenhed.

  Vinduet viser en udvidelig linje for hver periode, hvor forsyning eller behov ændrer varens tilgængelighed. Feltet Periodestart på udvidelige linjer indeholder datoen for den første dag for hændelsen.

 4. Få vist tilgængelighedstallene i de forskelle antalsfelter for hver linje.

 5. Vælg Genberegn i gruppen Proces under fanen Startside regelmæssigt for at sikre, at du får vist de seneste oplysninger, der omfatter alle opdateringer fra andre brugere.

 6. Hvis du ønsker at få vist detaljer om hændelsen for en bestemt linje, skal du markere linjen, og derefter vælge Vis dokument i gruppen Proces under fanen Startside.

  Bemærk
  Hvis du vælger Vis bilag for en disponeringslinje, der har en værdi i feltet Foreslået planlagt beholdning, åbnes ikke-bekræftet forsyningsordre, der er foreslået i planlægningskladden.

Sådan vises varedisponering pr. periode

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åben den ønskede salgsordre, og marker den linje, der indeholder den vare, du vil se tilgængeligheden for i oversigtspanelet Linjer.

 3. Vælg Handlinger, Linje, Varedisponering pr., og derefter Periode.

  Vinduet viser tilgængelighed i et kalenderlignende format, hvor hver række repræsenterer en periode. I modsætning til vinduet Tilgængelighed efter hændelser, viser dette vindue alle perioder, selvom de ikke har nogen tilgængelighedstal. Du skal muligvis filtrere og søge i vinduet for at finde de tilgængelighedstal, som du vil se.

 4. Vælg længden af de perioder, du vil have vist, i feltet Vis efter.

 5. Vælg en af følgende indstillinger for, hvordan tilgængelighedstallene skal vises, i feltet Vis som.

  Indstilling Beskrivelse

  Bevægelse

  Viser bevægelse i tilgængelighed i det valgte tidsinterval.

  Saldo til dato

  Viser tilgængelighed på den sidste dag i det valgte tidsinterval.

 6. Få vist tilgængelighedstallene i de forskelle antalsfelter for hver linje.

Sådan vises varedisponering pr. variant

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åben den ønskede salgsordre, og marker den linje, der indeholder den vare, du vil se tilgængeligheden for i oversigtspanelet Linjer.

 3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, Linje, Varedisponering pr. og derefter vælge Variant.

  Vinduet viser tilgængelighed for alle eksisterende varianter af varen. Vinduet er tomt, hvis der findes nogen varianter af varen.

 4. Vælg længden af de perioder, du vil have vist, i feltet Vis efter.

 5. Få vist tilgængelighedstallene i de forskelle antalsfelter for hver linje.

Sådan vises varedisponering pr. lokation

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åben den ønskede salgsordre, og marker den linje, der indeholder den vare, du vil se tilgængeligheden for i oversigtspanelet Linjer.

 3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, Linje, Varedisponering pr. og derefter vælge Lokation.

  Vinduet viser tilgængelighed for hver lokation, der er konfigureret.

 4. Vælg længden af de perioder, du vil have vist, i feltet Vis efter.

 5. Vælg en af følgende indstillinger for, hvordan tilgængelighedstallene skal vises, i feltet Vis som.

  Indstilling Beskrivelse

  Bevægelse

  Viser bevægelse i tilgængelighed i det valgte tidsinterval.

  Saldo til dato

  Viser tilgængelighed på den sidste dag i det valgte tidsinterval.

 6. Få vist tilgængelighedstallene i de forskelle antalsfelter for hver linje.

Du ønsker måske at ændre en dato, placering eller variant i henhold til visningens tilgængelighed. I følgende procedure, skal du ændre datoen på en salgsordrelinje ved at vælge den knappen OK i vinduet Varedisponering pr. periode.

Indsætte en anden dato, lokation eller variant fra visningens tilgængelighed

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åben den ønskede salgsordre, og marker den linje, der indeholder den afsendelsesdato, som du vil ændre i henhold til tilgængelighed i oversigtspanelet Linjer.

 3. Vælg Handlinger, Linje, Varedisponering pr., og derefter Periode.

 4. Markér linjen med den dato, du vil indsætte, og vælg derefter knappen OK. Vinduet Varedisponering pr. periode lukkes, og der åbnes en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre afsendelsesdatoen.

  • Hvis du vil indsætte datoen, skal du vælge knappen Ja for at indsætte den nye dato i filtet Afsendelsesdato på salgslinjen.
  • Hvis du kun vil bruge vinduet til at vise tilgængeligheden og ikke vil indsætte en anden dato, skal du lukke vinduet uden at klikke på OK.

Sådan vises varedisponering pr. styklisteniveau

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åben den ønskede salgsordre, og marker den linje, der indeholder den vare, du vil se tilgængeligheden for i oversigtspanelet Linjer.

 3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, Linje, Varedisponering pr. og derefter vælge Styklisteniveau.

  Hvis varen er en stykliste, viser vinduet én linje, der er skjult for varen.

 4. Vælg knappen Udvid (+) for at udvide linjen og få vist de komponenter, underordnede eller overordnede, der findes i varens styklistestruktur.

 5. Undersøg felterne Kan blive overordnet og Kan blive topvare for at finde ud af, hvor mange af hver af de overordnede, du kan fremstille, hvis du startede den pågældende montage eller produktionsproces.

Bemærk
Feltet Vis samlet disponering i oversigtspanelet Indstillinger er afgørende for de værdier, der vises på linjerne. Du kan finde flere oplysninger i Vis samlet disponering.

Sådan vises varedisponering pr. tidslinje

 1. I feltet Søg skal du indtaste Planlægningskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den ønskede planlægningskladde.

 3. Vælg en planlægningslinje med det element, du vil have vist tilgængeligheden for, eller som du vil ændre foreslåede forsyningsordrer for.

 4. Vælg Varedisponering pr., og vælg derefter Tidslinje i gruppen Disponering under fanen Naviger.

  Vinduet Varedisponering pr. tidslinje åbnes med varenummer, lokation og variant af varen på den valgte planlægningslinje, udfyldt på forhånd i oversigtspanelet Indstillinger. Oversigtspanel Tidslinje viser en grafisk repræsentation af varens projekterede beholdning baseret på faktiske udbud og efterspørgsel, hændelser og de foreslåede forsyningsordrer. Ryd feltet Medtag planlægningsforslag, hvis du kun vil have vist de faktiske lagerbeholdningstal.

Du kan ændre de foreslåede forsyningsordrer ved at trække de tilknyttede ikoner op og ned i oversigtspanelet Tidslinje. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Ændre planlægningsforslag i en grafisk visning.

Tip

Se også