Microsoft Dynamics NAV giver dig og dine kolleger mulighed for at knytte noter til poster i programmet. Hvis din kollega f.eks. vil give dig ekstra oplysninger om en salgsordre, der ikke dækkes af felterne på salgsordresiden, kan de skrive en note og sende den til dig som en notifikation i dit rollecenter.

Når du læser notifikationen i rollecenteret, kan du åbne salgsordren blot ved at dobbeltklikke på noten.

Sådan åbnes en post fra en notifikation

  • Vælg notifikationen i Mine notifikationer i rollecenteret.

    Det bilag, som notifikationen er tilknyttet, f.eks. et debitorkort eller en salgsordre, åbnes.

Sådan vises hele teksten i en notifikation

  1. Marker den notifikation, du vil læse, i Mine notifikationer i rollecenteret.

  2. I genvejsmenuen skal du vælge Vis.

Der åbnes et vindue, der indeholder notens fulde tekst.

Sådan vises notens fulde tekst på en opgaveside

  1. Åbn den post, som noten er tilknyttet, f.eks. et debitorkort eller en salgsordre. Hvis noten er tilknyttet en linje, f.eks. en kladdelinje, skal du markere den relevante linje.

  2. Hvis Noter ikke kan ses på siden, kan du tilpasse siden, så faktaboksen Noter vises. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Rollecenter og sider.

  3. Vælg den note, du vil læse, i Noter.

Der åbnes et vindue, der indeholder notens fulde tekst.

Tip

Se også