Når du har tildelt et varegebyr og bogført dokumentet, bogføres omkostningen ved varegebyret på finanskonti, og der oprettes et link til vareposterne.

Du kan finde det bogførte varegebyr i tre forskellige vinduer, afhængig af de oplysninger du søger efter vedrørende varegebyret. Du kan:

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du finder det bogførte beløb på finanskonti. Du kan anvende samme fremgangsmåde, når du skal finde varegebyrer, der er bogført fra et købs- eller et salgsdokument.

Sådan vises bogførte varegebyrer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bogf. salgsfakturaer, hvis varegebyrerne er bogført fra et salgsbilag, og derefter vælge det relaterede link.

    Hvis varegebyrerne blev bogført fra et købsdokument, skal du åbne vinduet Bogf. købsfakturaer.

  2. Åbn den relevante faktura.

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Naviger.

  4. På oversigtspanelet Bilagspost skal du vælge Finanspost. Vælg Vis i gruppen Side under fanen Handlinger. Vinduet Finansposter åbnes.

    Du kan se de beløb, der blev bogført på finanskontiene, da du bogførte fakturaen, i vinduet Finansposter.

Bemærk
Den konto, som varegebyret er bogført på, er bestemt af opsætningen af finansbogføringen.

Da du opsatte varegebyrnummeret, som du har brugt i salgsfakturaen, tilknyttede du varenummeret til en produktbogføringsgruppe og en momsbogføringsgruppe.

Disse bogføringsgrupper skal være knyttet til en finanskonto på i opsætningen af finansbogføring og momsbogføringen for hver kombination af produkt og virksomhedsbogføringsgruppe, som du vil bruge sammen med dette varegebyrnummer.

Tip

Se også