Der findes mange foruddefinerede rapporter i Microsoft Dynamics NAV, som du kan finde på forskellige måder:

Sådan defineres en rapport

 1. Åbn den relevante rapport.

 2. Hvis der er et oversigtspanel med Indstillinger for rapporten, skal du udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger for at angive, hvad der skal vises i rapporten.

  Hvis du vil have vist hjælpen til rapporten, skal du trykke på F1 i rapportanmodningsvinduet. Hjælpen forklarer, hvordan du angiver enhver indstilling for felterne i vinduet.

 3. Hvis du vil begrænse det antal data, der inkluderes i rapporten, kan du angive filtre. Du kan angive kriterier i de foreslåede filtre eller tilføje flere filtre.

  Der er et oversigtspanel til hver af de tabeller, der bruges i rapporten. Der kan være to typer filtre tilgængelig for hver tabel:

  • Du kan angive tabelfiltre under overskriften Vis resultater.
  • Du kan angive FlowFilters under overskriften Grænsetotaler til.

  Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives filtre og Indtaste kriterier i filtre.

Sortere data

I nogle rapporter kan du styre sorteringsrækkefølgen af dataene i rapporten. Hvis rapporten indeholder afsnittet Sorting i et af oversigtspanelerne med filtre, kan du sortere posterne i stigende eller faldende rækkefølge, f.eks. numerisk eller alfabetisk.

Sådan sorteres data i rapporten

 1. Gå til afsnittet Sorting i rapportanmodningsvinduet, og brug den første rullepil til at vælge det relevante felt.

 2. Brug den anden rullepil til at vælge Sorter stigende eller Sorter faldende.

Sådan vises et eksempel på rapporten

 • Hvis du vil have vist rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift.

Sådan ændres sideopsætningen

 • Du kan angive den specifikke papirstørrelse eller retning eller marginerne for en rapport. Gå til vinduet Vis udskrift, og vælg Sideopsætning. Rediger indstillingerne i vinduet Sideopsætning.

Sådan udskrives rapporten

 • Vælg knappen Udskriv, enten i vinduet Vis udskrift eller i rapportanmodningsvinduet, for at udskrive rapporten. Hvis du ikke vil udskrive rapporten nu, skal du klikke på knappen Annuller for at lukke vinduet.

  Hvis du vælger Udskriv i rapportanmodningsvinduet, åbnes vinduet Udskriv, hvor du kan vælge en printer og indtaste oplysninger om, hvordan udskrivningen skal udføres.

Sådan gemmer du en rapport

Du kan åbne rapporter i Microsoft Word og Microsoft Excel, og du kan gemme dokumenterne. Du kan også gemme rapporter som PDF-dokumenter.

Du kan finde flere oplysninger i Integrere med Microsoft Office.

Sådan gemmer eller åbner du rapporten

 1. I rapportanmodningsvinduet skal du vælge knappen Udskriv og derefter vælge PDF, Microsoft Word eller Microsoft Excel.

 2. I det viste vindue skal du åbne eller gemme bilaget.

Sådan gemmer du som PDF-, Word- eller Excel-fil i vinduet Vis udskrift

 • Du kan gemme rapporten som et Excel-regneark, en Word-fil eller en PDF-fil i vinduet Vis udskrift. Dette gøres ved at vælge Gem som og derefter PDF, Word eller Excel.

  Bemærk
  Udskrivningen er begrænset til bestemte rapporter, som f.eks. bogførte salgs- og købsdokumenter. Derfor indeholder vinduet Vis udskrift for disse dokumenter ikke en Gem som - eller Udskriv -knap.

Tip

Se også