Du kan udskrive Anlæg - bogført værdi 02-rapporten for at få vist de omposterede poster.

Sådan får du vist de omposterede poster

  1. I feltet Søg skal du angive Anlæg - bogført værdi 02 og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld oversigtspanelet Indstillinger.

  3. I oversigtspanelet Anlægsaktiv kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal udskrives.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

    I rapporten vises omposteringsposterne i en separat kolonne.

Tip

Se også