Når du udsteder en rykker, oprettes der en rykkerpost i tabellen Rykker/rentenotapost for hver rykkerlinje, der indeholder en debitorpost.

Du kan få vist en oversigt over de oprettede rykkerposter for en bestemt debitor.

Sådan får du vist rykker- og rentenotaposter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante debitorkort.

  3. Under fanen Naviger i gruppen Oversigt skal du vælge Poster. Vinduet Debitorposter åbnes.

  4. Vælg linjen med den finanspost, du vil have vist rykkerposter for. Under fanen Naviger i gruppen Post skal du vælge Rykker-/rentenotaposter.

Tip

Se også