Alle ressourcerelaterede poster registreres i ressourcejournalerne og nummereres fortløbende fra 1. Der oprettes automatisk en journal for hver bogføring.

I ressourcejournalen kan du få en oversigt over posterne.

Sådan får du vist ressourceposter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Ressourcejournaler og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg Ressourceposter i gruppen Journal under fanen Naviger. Vinduet Ressourceposter åbnes.

    Posten, der svarer til den post, du har valgt i journalen, markeres.

Tip

Se også