Når du har oprettet en serviceordre og udfyldt linjerne, kan du få vist de samlede beløb, der fås som resultat, i vinduet Serviceordrestatistik.

Få du vist serviceordrestatistik

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og vælge det relaterede link.

  2. Opret en serviceordre, og udfyld serviceartikellinjerne og servicelinjerne, der er knyttet til ordren, med de relevante oplysninger.

  3. Fra ordren under fanen Naviger i gruppen Rækkefølge skal du vælge Statistik.

  4. I vinduet Serviceordrestatistik i oversigtspanelet Generelt kan du få vist oversigtsoplysninger om hele orden baseret på det samlede antal i Antal-felterne på servicelinjerne.

  5. I oversigtspanelet Levering vises oplysninger om de varer, ressourcer og omkostninger, der skal leveres. De værdier, der er angivet i feltet Lever antal, bruges på hver af servicelinjerne.

  6. I oversigtspanelet Detaljer kan du få vist oplysninger om de varer, ressourcetimer og omkostninger, der skal faktureres og forbruges. Felterne Fakturer (antal) og Antal til forbrug bruges på servicelinjerne til at generere oplysningerne.

  7. I oversigtspanelet Servicelinje kan du se beløb på forskellige typer servicelinjer i serviceordren. Beløbene vises separat for varer, ressourcer, omkostninger og finanskonti.

  8. I oversigtspanelet Debitor kan du få vist grundlæggende regnskabsoplysninger for debitoren i serviceordren.

Bemærk
Hvis noget skal rettes, kan du vende tilbage til vinduet med serviceordren og foretage de nødvendige ændringer.

Tip

Se også