Når du har oprettet et servicedokument, dvs. tilbud, faktura eller kreditnota, og udfyldt linjerne, kan du få vist de samlede beløb, der fås som resultat, i vinduet Servicestatistik for det relevante dokument.

Sådan får du vist servicestatistik

  1. Opret servicetilbud, -faktura eller -kreditnota. Udfyld hovedet og linjerne i dokumentet med de relevante oplysninger.

  2. Vælg Statistik i gruppen Tilbud, Faktura eller Kreditnota under fanen Naviger.

    Vinduet Servicestatistik for dokumentet åbnes.

  3. I oversigtspanelet Generelt kan du se oversigtsoplysninger til hele servicedokumentet, f.eks. samlet beløb, moms, omkostninger, avance osv.

  4. I oversigtspanelet Servicelinje kan du se beløb på forskellige typer servicelinjer i servicedokumentet. Beløbene vises separat for varer, ressourcer, omkostninger og finanskonti.

  5. I oversigtspanelet Debitor kan du få vist grundlæggende regnskabsoplysninger for den debitor, du har oprettet servicedokumentet for.

Bemærk
Hvis noget skal rettes, kan du vende tilbage til vinduet med servicedokumentet og foretage de nødvendige ændringer.

Tip

Se også