Du kan udskrive en testrapport, inden du bogfører en finanskladde. Testrapporten viser alle kladdelinjerne og meddelelser om eventuelle fejl, eller om manglende oplysninger, som skal afhjælpes inden bogføringen.

Sådan udskrives en testrapport inden bogføring

  1. Udfyld en finanskladde.

  2. For at få vist en testrapport med kladdelinjerne, skal du vælge Testrapport i gruppen Bogføring på fanen Handlinger.

Bemærk
Du behøver ikke at udskrive en testrapport. Men hvis du bogfører med det samme, og der er flere fejl, der skal rettes, får du vist meddelelser om dem én efter én, efterhånden som kladdelinjerne testes inden bogføringen.

Tip

Se også