Sammenkædningen mellem rammesalgsordre og den oprindelige salgsordre og ethvert andet salgsbilag bevares efter bogføring som en liste over bogførte og ikke-bogførte salgsordrefakturalinjer.

Sådan får du vist ikkebogførte poster

 1. Vælg den pågældende linje, og i oversigtspanelet Linjer, skal du klikke du Handlinger, Linje, ikkebogførte linjer. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

  Indstilling Beskrivelse

  Ordrer

  Angiver åbne ordrer med tilknytning til den valgte linje.

  Fakturaer

  Angiver åbne fakturaer, der har været tilknyttet den valgte linje. Udestående fakturaer knyttes manuelt til en rammeordre, når du angiver rammeordrenummeret på salgsfakturalinjen.

  Returvareordrer:

  Angiver åbne returvareordrer, der har været tilknyttet den valgte linje.

  Kreditnotaer

  Angiver åbne kreditnotaer, der har været tilknyttet den valgte linje.

 2. Vælg det relevante bilag i vinduet Salgslinjer. I oversigtspanelet Linjer skal du klikke på Handlinger, Linje, Vis dokument for at få vist posten.

Sådan får du vist bogførte poster

 1. Vælg den pågældende linje, og i oversigtspanelet Linjer, skal du klikke du Handlinger, Linje, Bogførte linjer. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

  Indstilling Beskrivelse

  Leverancer

  Bogførte leverancer med tilknytning til den valgte linje.

  Fakturaer

  Bogførte fakturaer med tilknytning til den valgte linje.

  Returvaremodtagelse

  Bogførte returvaremodtagelser med tilknytning til den valgte linje.

  Kreditnotaer

  Bogførte kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.

Tip

Se også