Alle bogføringer, der indebærer moms, opretter en post i vinduet Momsposter. Disse poster bruges til at beregne momsafregningsbeløb, f.eks. betaling og refusion, for en bestemt periode.

Sådan får du vist momsposter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Finansjournaler og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Finansjournaler på fanen Hjem i gruppen Behandl skal du vælge Momsposter.

  3. Fjern alle filtre.

I vinduet vises alle bogførte momsposter.

Tip