Fra vinduet Værdiposter har du adgang til de værdiposter, der vedrører en bestemt varepost.

Sådan får du vist værdiposter fra vinduet Vareposter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg det element, hvis værdiposter du vil se.

  3. Vælg knappen Poster under fanen Naviger i gruppen Oversigt, og vælg derefter Finansposter for at se en liste over vareposter.

  4. Vælg den varepost, du vil vide mere om.

  5. Vælg Værdiposter i gruppen Post under fanen Naviger. Vinduet Værdiposter åbnes.

I dette vindue kan du se alle de værdiposter, der vedrører den pågældende varepost.

Tip

Se også