Du kan få vist diverse statistiske oplysninger om en kreditor fra dennes kreditorkort.

Sådan får du vist kreditorstatistik

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér en kreditor i vinduet Kreditorer, og vælg derefter Statistik i gruppen Oversigt under fanen Naviger.

  3. Du kan se den aktuelle status på kreditorens RV i oversigtspanelet Generelt i vinduet Kreditorstatistik. Datoen på statussen er arbejdsdatoen.

  4. I oversigtspanelet Køb vises det samlede køb fra kreditoren i den nuværende regnskabsperiode, i det indeværende år til dato, i det foregående år og i alle perioder.

Tip

Se også