Nogle gange har du måske brug for en oversigt over de opsætningstabeller, som får Microsoft Dynamics NAV til automatisk at bogføre på en bestemt konto. Når du foretager opsætningen, udfylder du opsætningstabellerne, f.eks. bogføringsgruppetabellerne, for at angive, hvilke finanskonti der skal bruges som bogføringskonti til bestemte typer transaktioner. Senere har du måske brug for at se, hvilke opsætningstabeller der indeholder referencer til en bestemt finanskonto.

Sådan får du en oversigt over, hvor finanskonti bruges

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Kontoplan skal du vælge linjen med en konto, som du vil have en oversigt for. På fanen Naviger i gruppen Konto skal du vælge Indgår-i-liste.

  I vinduet Finanskonto - indgår-i-liste vises alle de linjer, der henviser til finanskontoen i følgende opsætningstabeller:

  Valuta

  Debitorbogføringsgruppe

  Kreditorbogføringsgruppe

  Sagsbogføringsgruppe

  Bogføringsopsætning

  Bankkontobogføringsgruppe

  Opsætning af momsbogf.

  Anlægsbogføringsgruppe

  Opsætning af varebogføring

  Servicekontraktkontogruppe

  Finanskladdetype

  Finanskladdenavn

  Fordeling

  Anlægsfordeling

 3. Gentag proceduren for hver relevant konto.

Tip