En bogført check, der skal annulleres, kaldes en finansiel annullering. Du kan annullere check i vinduet Checkposter. Det kan være nødvendigt, hvis checken ikke er indløst i banken af en eller anden grund. Du kan vælge, om du vil undlade at anvende de underliggende bankposter og de tilsvarende finansposter eller blot tilbageføre posterne. Hvis en check skal være annulleret og tilbageført, skal feltet Poststatus i checkposten være bogført.

Sådan annulleres check

 1. I feltet Søg skal du indtaste Checkposter og derefter vælge det relaterede link.

 2. Marker linjen med den check, der skal annulleres.

 3. På fanen Naviger i gruppen Check vælges Annuller check. Vinduet Bekræft finansiel annullering åbnes.

 4. I feltet Annulleringsdato skal du angive den dato, hvor checken skal annulleres.

 5. Vælg en af følgende indstillinger for Annulleringstype:

  Indstilling Beskrivelse

  Udligningsfortrydelse og annulleringskontrol

  Betalingen bliver udligningsfortrudt, så kreditorposten for fakturaen er åben, og betalingen bliver tilbageført af annulleringskontrollen.

  Kun annulleringskontrol

  Kreditorposten vil stadig være lukket af betalingsposten, og annulleringskontrolposten vil være åben.

 6. Tryk på knappen JA.

Feltet Poststatus i checkposten ændres til Annulleret og tilbageført.

Bemærk
Du kan ikke annullere checks, der er bogført i en ikke-afstemt transaktion.

Bemærk
Hvis du vil udstede checken igen, skal du angive en ny betaling i udbetalingskladden. Hvis udligningen af den annullerede check blev fortrudt, skal du udligne den nye check med den originale fakturapost. Hvis udligningen af den annullerede check ikke blev fortrudt, skal du udligne den nye check med den kreditorpost, der blev oprettet af programmet, da checken blev annulleret.

Sådan annulleres check, som er blevet udstedt, men ikke bogført

 1. I feltet Søg skal du indtaste Udbetalingskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Hvis du beslutter ikke at bruge en eller flere af de udstedte check, kan du annullere en eller alle checkene i udbetalingskladden. Hvis du vil annullere en check, skal du markere linjen med Computercheck i feltet Bankbetalingstype.

 3. På fanen Navigation i gruppen Betalinger vælges Annuller check.

 4. Hvis du vil annullere samtlige check, skal du vælge Annuller alle check.

Bemærk
Du kan ikke annullere check, der er bogført fra en kladdeskabelon, hvor afkrydsningsfeltet Afstem pr. bilag er markeret.

Tip

Se også