Hvis en salgsordre er bogført, men betalingen ikke blev behandlet korrekt, skal du manuelt hente betalingen i indbetalingskladden ud fra fakturaen. I denne procedure skal du manuelt arbejde med betalinger i indbetalingskladden.

Sådan arbejder du i indbetalingskladden

 1. I feltet Søg skal du angive Indbetalingskladders og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den ønskede kladde, og gå til fanen Startside, og vælg Rediger kladde i gruppen Proces.

 3. I feltet Bilagstype skal du vælge Betaling.

 4. I feltet Kontotype skal du vælge Debitor.

 5. Vælg debitorkontoen i feltet Kontonr..

 6. Vælg det kreditkort, betalingen skal trækkes fra, i feltet Kreditkortnr.

  Bemærk
  Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

 7. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Udlign poster for at vælge den faktura, der skal bogføres. Feltet Beløb udfyldes automatisk.

 8. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør. Fakturaen er nu betalt.

Du kan også trække betaling fra to kreditkort ud fra én faktura. Du skal oprette to linjer i indbetalingskladden, og du skal justere beløbet manuelt. Du kan også have et andet beløb til betaling, som også skal justeres manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan behandles indbetalinger.

Tip

Se også