Denne gennemgang beskriver, hvordan du kan bruge kontoskemaer til at foretage likviditetsforecasts. Kontoskemaer udfører beregninger, der ikke kan foretages direkte i diagrammet for kassekonti. I kontoskemaerne kan du oprette subtotaler for likviditetsindbetalinger og -udbetalinger. Disse subtotaler kan medtages i nye totaler, der kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af likviditetsforecasts.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang beskriver følgende opgaver:

 • Opsætning af et nyt kassekontoskemanavn.
 • Opsætning af kontoskemalinjer.
 • Opsætning af et nyt kolonneformat.
 • Tildeling et kolonneformat til et kontoskema.
 • Visning og udskrift af likviditetsforecastet.

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal du:

 • Microsoft Dynamics NAV med Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd. installeret.
 • Likviditetskladdelinjerne registreres.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerrolle:

 • Controller

Historie

Ken er controller hos CRONUS International Ltd., der udarbejder månedlige likviditetsforecasts. Han medtager økonomi, salg, køb og anlæg i budgettet, og derefter præsenterer han det for Økonomichefen Sara med henblik på brancheindsigt.

Opsætning af et nyt kontoskemanavn.

Et kontoskema består af et kassekontoskemanavn med en række linjer og et kolonneformat.

Sådan opsættes et nyt kontoskemanavn

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoskemaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Kontoskemanavne på fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny for at oprette et nyt kassekontoskemanavn.

 3. I feltet Navn skal du skrive Forecast.

 4. I feltet Beskrivelse skal du angive Likviditetsforecast.

 5. Lad felterne Standard kolonneformat og Analysenavn være tomme.

Opsætning af kontoskemalinjer

Efter opsætning af et kontoskemanavn, definerer Ken hver linje, der vises i kassekontoskemaet. Ken definerer linjer, der kan vises i rapporter, foruden de linjer, der kun er til beregning.

Opsætning af kontoskemalinjer

 1. I vinduet Kontoskemanavne skal du vælge det nye forecast-kontoskemanavn, du har oprettet. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger kontoskema.

 2. I vinduet Kontoskema skal du angive hver linje nøjagtigt som vist i følgende tabel.

  Bemærk
  Ved hjælp af funktionen Indsæt CF-konti kan du hurtigt markere pengestrømskonti fra diagrammet for pengestrømkonti og kopiere dem til linjer i kontoskemaet.

  Rubriknr. Beskrivelse Sammentællingstype Sammentælling Rækketype Beløbstype Vis

  R10

  Samlekonto

  Likviditetspostkonti

  0010

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Åbne salgsordrer

  Likviditetspostkonti

  0020

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Udlejning

  Likviditetspostkonti

  0030

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Finansielle anlæg

  Likviditetspostkonti

  0040

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Afhændelse af faste anlægsaktiver

  Likviditetspostkonti

  0050

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Private investeringer

  Likviditetspostkonti

  0060

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Diverse kladder

  Likviditetspostkonti

  0070

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R10

  Åbne serviceordrer

  Likviditetspostkonti

  0080

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R20

  Indbetaling kladde i alt

  Formel

  R10

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Samlekonto

  Likviditetspostkonti

  1010

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Åbne købsordrer

  Likviditetspostkonti

  1020

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Personaleomkostninger

  Likviditetspostkonti

  1030

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Driftsomkostninger

  Likviditetspostkonti

  1040

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Finansomkostninger

  Likviditetspostkonti

  1050

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Investeringer

  Likviditetspostkonti

  1070

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Privatforbrug

  Likviditetspostkonti

  1090

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Forfalden MOMS

  Likviditetspostkonti

  1100

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R30

  Andre udgifter

  Likviditetspostkonti

  1110

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R40

  Kontante udbetalinger i alt

  Formel

  R30

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R50

  Overskud

  Formel

  R20+R40

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R60

  Likvide midler

  Likviditetspostkonti

  2100

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  R70

  Likviditet i alt

  Formel

  R50+R60

  Bevægelse

  Nettobeløb

  Ja

  Bemærk
  Rækkenummer R10 bruges til at registrere kontototaler for tilgodehavender. Rækkenummer R20 bruges til at beregne summen af alle indbetalinger. Rækkenummer R30 bruges til at registrere kontototaler for skyldige beløb. Rækkenummer R40 bruges til at beregne summen af alle kontante udbetalinger. Rækkenummer R50 bruges til at registrere summen af alle kontante overskud. Rækkenummer R60 bruges til at registrere de likvide midler. Rækkenummer R70 bruges til at beregne den budgetterede pengestrøm.

 3. Vælg knappen OK.

Opsætning af et nyt kolonneformat

Før Ken kan udskrive likviditetsforecastet, skal han oprette kolonneformat for de numeriske oplysninger. I kolonnerne skal han definere de oplysninger, han ønsker at bruge fra linjerne.

 • Den første kolonne er nummeret C10 med titlen Beløb, og den indeholder bevægelsen.
 • Den anden kolonne er nummereret C20 med titlen Saldo til dato og indeholder transaktionerne i perioden.
 • Den tredje kolonne er nummeret C30 med titlen Hele året og indeholder bevægelsen i saldiene for hele regnskabsåret.
 • Endelig angiver han kolonneformatet som standardkolonneformat for kontoskemaet Forecast.

Opsætning af et nyt kolonneformat

 1. I vinduet Kontoskemanavne skal du vælge det nye forecast-kontoskemanavn, du har oprettet. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger opsætning af kolonneformat.

 2. Opret et nyt kolonneformat med navnet Pengestrøm.

 3. Angiv hver linje nøjagtigt som vist i følgende tabel.

  Kolonnenr. Kolonnehoved Kolonnetype Posteringstype Beløbstype Vis

  C10

  Beløb

  Bevægelse

  Poster

  Nettobeløb

  Altid

  C20

  Beløb til dato

  Saldo til dato

  Poster

  Nettobeløb

  Altid

  C30

  Hele regnskabsåret

  Hele regnskabsåret

  Poster

  Nettobeløb

  Altid

 4. Vælg knappen OK.

Tildele kolonneformatet til navnet på kontoskemaet

Ken er nu klar til at tildele kolonneformatet til kontoskemanavnet.

Sådan tildeles kolonneformatet til navnet på kontoskemaet

 1. I vinduet Kontoskemanavne skal du vælge Forecast i feltet Navn.

 2. I feltet Standard kolonneformat skal du vælge kolonneformatet Likviditet for at angive det som standardkolonneformat.

Visning og udskrift af likviditetsforecastet

 1. I vinduet Kontoskemanavne på fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Oversigt for at få vist likviditetsforecastet.

 2. I vinduet Kontoskemaoversigt kan du vælge et beløb og derefter få vist likviditetsforecastposterne, der udgør beløbet. Derudover kan du få vist den formel, der bruges til at beregne beløbet. Du kan også filtrere beløbene efter dato og dimension.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Udskriv for at udskrive likviditetsforecastet.

Se også